Catàleg de Fotografies de la Jornada

34250001t.JPG
9:00
Sala Actes Rectorat
34250002t.JPG
Cartell Jornada
34250003t.JPG
Entrada Sala Actes
34250004t.JPG
Entrada Sala d'Actes
34250005t.JPG
Cartell Jornada
34250006t.JPG
Imatge Ordinador de la Jornada
34250007t.JPG
9:30
Apertura de l'Acte: 
Dr. Gòdia
34250008t.JPG
Dr. Ruiz
34250009t.JPG
Dr. Gibert
34250010t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250011t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250012t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250013t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250014t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250015t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250016t.JPG
9:45-10:15 
Significat de la Doble Hèlix: Dr. Barbadilla
34250018t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
 Dr. Jou
34250019t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
  Dr. Jou
34250020t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
  Dr. Jou
34250022t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
  Dr. Jou
34250023t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
  Dr. Jou
34250024t.JPG
10:15-10:45
DNA i les Arts:
  Dr. Jou
34250025t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250026t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250027t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250029t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250030t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250031t.JPG
Ponents
34250033t.JPG
10:45-11:15
L' Era del Genoma: Dr. Ruiz
34250034t.JPG
Ponents
34250035t.JPG
Ponents
34250036t.JPG
Ponents
34250037t.JPG
Ponents
34250038t.JPG
11:15-11:45
 DNA i Codi: 
Dr. Sampedro
34250039t.JPG
11:15-11:45
  DNA i Codi: 
Dr. Sampedro
34250040t.JPG
11:15-11:45
  DNA i Codi: 
Dr. Sampedro
34250041t.JPG
11:15-11:45
  DNA i Codi: 
Dr. Sampedro
34250042t.JPG
11:15-11:45
  DNA i Codi: 
Dr. Sampedro
34250043t.JPG
Assistents
34250044t.JPG
Assistents
34250045t.JPG
Assistents
34250046t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250047t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250048t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250049t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250050t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250051t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250052t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250053t.JPG
11:45-12:15
Cafè
34250054t.JPG
Moderador de la Jornada: Dr. Gibert
34250055t.JPG
12:15-12:45 DNA i Conducta: Dr. Tobeña
34250056t.JPG
12:15-12:45 DNA i Conducta: Dr. Tobeña
34250057t.JPG
12:15-12:45 DNA i Conducta: Dr. Tobeña
34250058t.JPG
12:15-12:45 DNA i Conducta: Dr. Tobeña
34250061t.JPG
12:45-13:15 Redisenyant la Vida: Dr. Hampton
34250059t.JPG
12:45-13:15 Redisenyant la Vida: Dr. Hampton
34250060t.JPG
12:45-13:15 Redisenyant la Vida: Dr. Hampton
34250062t.JPG
12:45-13:15 Redisenyant la Vida: Dr. Hampton
34250063t.JPG
13:15-13:45 DNA i Bioètica: Dr. Egozcue
34250064t.JPG
13:15-13:45 DNA i Bioètica: Dr. Egozcue
34250065t.JPG
13:15-13:45 DNA i Bioètica: Dr. Egozcue
34250066t.JPG
13:15-13:45 DNA i Bioètica: Dr. Egozcue
34250067t.JPG
13:45-14:00 Cloenda: Dr. Santaló
34250068t.JPG
13:45-14:00 Cloenda: Dr. Santaló
34250069t.JPG
13:45-14:00 Cloenda: Dr. Santaló
34250070t.JPG
Dinar Ponents
34250071t.JPG
Dinar Ponents
34250072t.JPG
Dinar Ponents
34250073t.JPG
Dinar Ponents
34250074t.JPG
Dinar Ponents
34250075t.JPG
Dinar Ponents
                

Entrada | Presentació | Programa | Inscripció | Links | Fites de la Genètica | Organització i Patrocinadors | 

Contacte