Galeria de personatges

 

 

 

G. J. Mendel (1822-1884)

Principi de la segregació 1:1

Principi de la transmissió independent.

Ch. Darwin (1809-1882)
Teoria de la selecció natural.
Watson & Crick Descobriment de l'estructura del DNA.
A. H. Sturtevant (1891-1970) Primer mapa de cromosomes.
T. H. Morgan (1866-1945) Descobriment del lligament dels gens.
B. McClintock (1902-1992) Demostració que cromosomes aparellars heteromórfics en dues regions intercanvien parts al mateix temps que intercanvien gens associats a aquestes regions.
R. Fisher (1890-1962)

La variància quantitativa és conseqüència natural de l'herencia mendeliana. Integració del mendelianisme a la biometria.

M. Kimura (1924-1994) La polimorfosis és un estat transitori en el procès de fixació dels al.lels neutres.
R. Franklin (1920-1958) Interpretació del patró de difracció dels raigs X en el DNA.
E. Chargaff (1905- ) Complementarietat de les bases.